ถ้าจะต้องทำงานตามอารมณ์ของหัวหน้า เป็นผมจะทำยังไงอย่างนั้นหรือ
1. ปล่อยวางอคติทั้งหมดเน้นไปที่ภารกิจ
2.ตั้งใจรับสารที่เขาสื่อมาเพื่อตีโจทย์
3. สงสัยให้ถามตรงๆ และให้ตรงกับประเด็นที่อยากจะถาม... อ่านต่อ
โฆษณา