13 ก.ค. 2021 เวลา 04:45
ชีวิตคือการเดินทางครับ
ช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ช่วยได้
และหาประสบการณ์ดีๆกลับไป
โฆษณา