ความคิดเห็นบนคำถาม

ตัวเราอยู่ไปเพื่ออะไร ?
12 ก.ค. 2021 เวลา 15:22 • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
  • ตื่นรู้
  • เราอยู่ไปเพื่อการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมดีขึ้น เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข แทนที่จะทำเพื่อความสำเร็จส่วนตัวที่ทำเพื่อให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียว (การทำให้สังคมดีขึ้นเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินตัวมากๆ ทำคนเดียวไม่ไหว เพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือกัน) อย่าเชื่อผมทันที ลองคิดดูก่อนว่าที...
  • ชีวิตคือการเดินทางครับ
    ช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ช่วยได้...