13 ก.ค. 2021 เวลา 10:37 • ความคิดเห็น
ผ่อนคลายบ้าง เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง ดูหนัง คุยกับเพื่อน เล่นเกม แต่อย่าใช้เวลามากเกินไปจนไม่ได้ทำอย่างอื่น
ไม่ทำให้ตัวเอง และผู้อื่นเดือดร้อน และ หาโอกาสช่วยเหลือคนอื่น และทำให้สังคมดีขึ้น เช่น การตอบคำถามใน blockdit และอื่นๆอีกมากมาย
โฆษณา