เรามีบุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วเพียงแต่ต้องช่วยกันเปิดโอกาสให้คนดีจริงๆเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวม และป้องกันคนไม่ดีให้มาทำสิ่งไม่ดีหรือมากีดกันคนที่ทำงานได้ดี และปลูกคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่ต่อๆกันไปคับ😸
1 ถูกใจ
63 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา