มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

เมื่อไหร่เราจะมีคนที่ทำให้ประเทศเจริญ ?
14 ก.ค. 2021 เวลา 09:17 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
 • เมื่อคนในประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศอย่างจริงจัง และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารประเทศได้อย่างเสรี และสามารถโหวตเลือกผู้นำที่ตอบสนองเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ได้ครับ
 • เริ่มจากคนในประเทศต้องเจริญก่อนครับ เพราะคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศก็ คือคนในประเทศ นั่นเอง
 • ประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนครับ รัฐช่วยเหลือน้อยมาก คนทำธุรกิจส่วนใหญ่ช่วยตัวเองครับ เพราะประเทศมียุทธศาสตร์ที่ใช้ได้จริงน้อยมาก และไม่มีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อน คนในภาครัฐที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศส่วนใหญ่ยังเต่าล้านปีครับ
 • หากเรามัวแต่ “หา” คนทำ เราจะไม่เจอ
  สู้เราลงมือทำ แบบช่วยกันคนละไม้คนละมือ
  เคารพกฎ กติกา มีวินัย มีน้ำใจ ไม่คดโกง
  ก็ช่วยให้ประเทศเจริญได้นะคะ...
  Photchara Vichalai
  ช่วงนี้ประชาชนทำให้ประเทศเจริญได้อย่างไรบ้างครับ ให้ผมไปขยันทำงานนอกบ้าน หรือนำเข้าวัคซีนดี?
 • จริงๆก็มีหลายคนที่เก่งๆนะคะ แต่คงจะต้องเอาบุคคลที่ถ่วงความเจริญออกไปก่อน
 • เรามีบุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วเพียงแต่ต้องช่วยกันเปิดโอกาสให้คนดีจริงๆเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวม และป้องกันคนไม่ดีให้มาทำสิ่งไม่ดีหรือมากีดกันคนที่ทำงานได้ดี และปลูกคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่ต่อๆกันไปคับ😸