เปิดแผนจัดหาวัคซีนของไทย ล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564
วันนี้ (14 กรกฎาคม) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบกรอบการจัดหาวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนในปี 2565 เป็นจำนวนอีก 120 ล้านโดส โดยจัดหาวัคซีนรูปแบบ mRNA, ไวรัลเวกเตอร์, ซับยูนิตโปรตีน และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถา... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา