BUN, Creatine ...ดูการทำงานของไต
1
ไต มีหน้าที่กรองของเสียต่างๆจากร่างกาย สร้างฮอร์โมน ควบคุมความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ควบคุมสมดุลน้ำ ซึ่งหน้าที่เหล่านี้สำคัญมากต่อร่างกาย ดังนั้นหากไตผิดปกติ/เสื่อม ส่งผลให้ร่างกายเสียความสมดุลได้... อ่านต่อ
โฆษณา