มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทำความรู้จักแพสชันที่เกิดขึ้นจากภายในและสร้างได้จากภายนอก
.
แพสชัน ดูเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินชีวิต แต่ในช่วงเวลาที่เครียด และหดหู่แบบนี้หลายคนอาจรู้สึกว่าแพสชันในการผลักให้ไปทำสิ่งต่างๆ ดูหดหาย จนไม่อยากจะทำอะไร R U OK ชูใจ ชวนทำความรู้จักแพสชันที่สามารถเกิดขึ้นได้จากภายใน และสร้างได้จากภายนอก พร้อมกับตั้งคำถามว่าในการใช้ชีวิตนั้น แท้จริงแล้วต้องใช้แพสชันเป็นแรงขับเคลื่อนเสมอไปหรือไม่ เพราะก็มีอีกหลายครั้งที่เราใช้เหตุและผลในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในสภาวะที่ต้องเอาตัวรอดแบบนี้
    วลัยลักษณ์
    พูดเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก