16 ก.ค. 2021 เวลา 08:12 • ปรัชญา
ต้องมีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ก้จะทำให้เราใจเย็นขึ้น
โฆษณา