16 ก.ค. 2021 เวลา 12:46 • สุขภาพ
ขอให้คนไทยทุกคนมีศีลค่ะ ถ้าทุกคนมีศีลธรรม จะไม่คิดทำไม่ดี สังคมจะน่าอยู่ มีคุณธรรมและจริยธรรม ค่ะ
โฆษณา