16 ก.ค. 2021 เวลา 14:03 • ปรัชญา
1. ไม่ต้องเถียง..ทุกเรื่อง
2. ไม่ต้องชนะ..ทุกครั้ง
3. ไม่ต้องพูด..ทุกอย่างที่คิด
4. ไม่ต้องมีความเห็น..กับทุกหัวข้อ
5. ไม่ต้องพูด..ทุกความรู้สึกที่มี
6. ไม่ต้องรีบ บอกรัก เก็บไว้ก่อน..ก็ได้
7. ไม่ต้องรอ..การยอมรับจากคนอื่น
8. ไม่ต้องเป็นที่หนึ่ง..หรือที่สุดตลอดเวลา
9. ไม่ต้องแสดงให้เห็นว่า..“ ฉันเก่ง ”
10. ไม่ต้องใช้สิ่งของ..บอกเล่า “ ความสำเร็จ ”
11. ไม่ต้องแคร์..การตัดสินจากทุกคน
12. ไม่ต้องเก็บทุกเสียง..มาคิด
13. ไม่ต้องได้ดั่งใจ..ไปทุกอย่าง
14. ไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์..กับตัวเองเคร่งครัดนัก
15. ไม่ต้องงดน้ำตาล ช็อกโกแลต ของทอดตลอดเวลา
16. ไม่ต้องหวังว่า..ทุกอย่างจะต้องได้ ภายในวันนี้
17. ไม่ต้องสำเร็จทุกเรื่อง แค่..สำเร็จบ้างก็พอ
18. ไม่ต้องรอเรื่องใหญ่ๆ “ ยิ้ม ” ให้กับ..เรื่องเล็กๆ เป็น
19. ไม่ต้องอยาก “ มีความสุข ”
20. ไม่ต้องเชื่อ..ไอ้คนที่เขียนมาตั้ง ยี่สิบข้อก็ได้นะ😁😁
2
โฆษณา