16 ก.ค. 2021 เวลา 15:49 • ปรัชญา
มีผู้กล่าวไว้เคยเข้ามาตอบแล้วแต่เห็นว่าคำถามคล้ายๆกัน"Not being able to govern events, I govern myself"
"เมื่อฉันไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้,ฉันจึงควบคุมตัวเอง"
Michel de Montaigne
เรียบง่ายแต่ต้องใช้ความอดทนมาก ผมจะฝึกไว้เตือนตัวเองอาจจะทำให้ผมใจเย็นลงบ้าง
โฆษณา