คงจะไม่ปกติแล้วหละ เตรียมรับสถานการณ์ใหม่ๆทีจะเกิดขึ้น
  • 1
โฆษณา