มีบัญชีอยู่แล้ว?
Single Command
รวมศูนย์การตัดสินใจ
สภาโควิด 19 ที่ตัดสินใจและสั่งการ แบบ single Command มีมติว่า ให้โจมตี ในจุดที่เปราะบางที่สุด ของมนุษย์หน้าโง่ แม้มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสันหลังตั้งตรงกับพื้น มีก้อนสมองขนาดมหึมา มีเซลล์สมองกว่า 8.4 หมื่นเซลล์ ( ใช่มั้ย)
เมื่อไหร่จะพอ
แต่มนุษย์มีจุดออ่อนที่สุด ก็ตรงที่มีอัตตา มีตัวตนสูง เชื่อมั่นตนเองสูงสุด มิได้สนใจใคร่ดีกับเรื่องราวใด ๆ มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ดังนั้น ขอให้สมาชิก โควิด 19 นี้ โจมตีเข้าไป ขยายเผ่าพันธุ์ แทรกซึมไปทุกอณูแห่งจุดเปราะบางของมนุษย์ ทำให้พวกมันสิ้นซากไปในทศวรรษนี้ ให้ได้
ภายในศตวรรษที่ 21 นี่ล่ะ ถ้ามนุษย์ทั้งหลาย ยังลำพอง ยังยึดมั่นผลประโยชน์ ของตัวเอง พวกมัน ต้องเพลี่ยงพล้ำพลาดท่า เป็นแน่แท้
ไม่ต้องห่วง หรอก เราจับใต๋ ได้แล้วว่า ในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันนั้น ยังมีชนชั้นนำ ที่เป็นบ่อนทำลาย มนุษย์ด้วยกันเอง มันยังมีกลุ่มผลประโยชน์ มันยังมีนายหน้า อยู่ มันคือนายหน้าค้าความตาย ที่ หาประโยชน์ จากการผูกขาดและขายวัคซีน
ในระหว่างที่ มันหน้ามืด ด้วยความโลภ พวกเรา อาศัยจังหวะนี้ แทรกซึมเข้า ไปทำลายสุขภาพ พวกมัน ทำลายเศรษฐกิจพวกมันให้ล่มจม
โอกาส แห่งการยึดครองโลกมาถึงแล้ว
โควิด 19 จงเจริญ ไชโย ๆ ๆ ๆ