จากสงคราม สู่การพัฒนากิจการอวกาศของคนทั้งโลก
.
หลังจากเกิดการแข่งขันด้านกิจการอวกาศระหว่างอเมริกาและโซเวียต จนกระทั่งโซเวียตส่งมนุษย์คนแรกให้ไปก้าวย่างอยู่ในอวกาศ (Space Walk) ส่วนอเมริกาพยายามทวงคืนความยิ่งใหญ่ผ่านภารกิจ Mission to the moon ทำให้ธงชาติอเมริกาถูกปักลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นผลสำเร็จ
จากการแข่งขันของคนทั้งสองชาติ กลายเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโลก จนนำไปสู่การกำเนิดผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างประเทศจีน ที่ส่งยานจู้หรงไปดาวอังคาร ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนให้กิจการอวกาศกลายเป็นสงครามระดับโลก