ทะเลทรายสะฮาราเป็นพื้นที่ร้อนกันดารที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มันมิได้รับนาม ‘สะฮารา’ มาโดยไม่มีเหตุผล สะฮารา ในภาษาอาหรับแปลว่า มหาทะเลทราย
กินพื้นที่ร่วมสิบล้านตารางกิโลเมตร ก็คือประมาณทวีปยุโรปทั้งทวีป หรือใหญ่กว่าประเทศไทย 18 เท่า ยามกลางวันติดอันดับพื้นที่ ‘ฮ็อต’ ที่สุดของดาว... อ่านต่อ
10 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา