22 ก.ค. 2021 เวลา 07:21 • ความคิดเห็น
เพราะตัวเราคิดว่ามีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ได้ จึงไม่สามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้
โฆษณา