วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ในโครงการ COVAX
ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วม COVAX ขององค์การอนามัยโลกถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังจากไทยส่งสัญญาณว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ ภาพรวมของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร วิเคราะห์กันในคลิปนี้
| ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย