เมื่อระบบ​ราชการดีมีวินัย​ มีความซื่อสัตย์​สุจริต​ ทำตามหน้าที่​ที่ถูกต้องตามกฎหมาย​
  • 1
โฆษณา