ความคิดเห็นบนคำถาม

เมื่อไรประเทศไทยถึงจะปลอดจากนักการเมืองเลวๆ ?
22 ก.ค. 2021 เวลา 18:09 • บันเทิง • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)