ไม่บั่นทอนจิตใจตัวเอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดี เปลี่ยนบรรยากาศ เล่นกับสัตว์เลี้ยง
2 ถูกใจ
74 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา