23 ก.ค. 2021 เวลา 08:55 • ความคิดเห็น
ไม่บั่นทอนจิตใจตัวเอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดี เปลี่ยนบรรยากาศ เล่นกับสัตว์เลี้ยง
โฆษณา