23 ก.ค. 2021 เวลา 14:05 • ข่าว
กรมควบคุมโรคใช้แอปฯ ‘QueQ’ ให้ประชาชนจองคิวตรวจโควิดด้วย Antigen Test Kit เพื่อลดความแออัด
วันนี้ (23 กรกฎาคม) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้เร่งดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาและจำกัดการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ซึ่งพบผู้ป่วยจำนวนมาก กรมควบคุมโรคได้จัดจุดตรวจโควิดไว้ 2 จุด คือ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จังหวัดปทุมธานี และสนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) กทม. ซึ่งจะเปิดให้บริการตรวจถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หากผลเป็นบวก จะตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
“ขณะนี้ทั้ง 2 จุดตรวจ สามารถบริการตรวจได้วันละ 4,000 คน คือจุดละ 2,000 คน และปรับวิธีลงทะเบียนให้คล่องตัวขึ้น ไม่แออัด ซึ่งกรมควบคุมโรคมอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พัฒนาแอปพลิเคชัน QueQ หรือแอปฯ คิวคิว เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงใช้นัดหมายเข้ารับบริการตรวจโควิดล่วงหน้า 1 วัน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในช่วงแรกจะสามารถใช้ระบบการจองดังกล่าวได้ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ก่อน ส่วนที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) กทม. ประชาชนสามารถเดินทางมารับบัตรคิวด้วยตนเองเพื่อรับบริการตรวจโควิด” นพ.โอภาสกล่าว
นพ.โอภาสกล่าวต่อไปว่า ประชาชนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ จะได้รับการลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองอาการว่ามีอาการป่วยอยู่ในระดับใด เพื่อจัดการประสานส่งต่อการดูแลอย่างเหมาะสมและไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น อาทิ ดูแลรักษาที่บ้าน ชุมชน หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยล้นเตียง
ด้าน นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปฯ คิวคิวได้ 3 ช่องทาง ผู้ใช้โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดที่ Google Play Store ผู้ใช้โทรศัพท์ระบบไอโอเอส ดาวน์โหลดที่ Apple Store และสแกนผ่านทาง QR Code
สำหรับขั้นตอนการเข้าลงทะเบียนมีดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ และเข้าแอปฯ
2. กดเลือกบริการสาธารณะ
3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการตรวจโควิด คือ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
4. เลือกวันที่และเวลาตรวจ
โดยจะได้รับคิวตรวจอัตโนมัติ และเมื่อถึงวันเวลานัดหมายให้เดินทางไปยังสถานที่ที่ลงทะเบียนไว้ก่อน 15 นาที และแสดงบัตรคิวต่อเจ้าหน้าที่ โดยต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและปากกาส่วนตัวมาด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการติดเชื้อ
ทั้งนี้ วิธีตรวจโควิดจะใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ทราบผลประมาณ 30 นาที กรณีผลเป็นลบไม่พบเชื้อ จะให้กลับบ้านพร้อมใบรายงานผลตรวจ แนะนำวิธีการป้องกันตนเอง กรณีผลเป็นบวกคือพบเชื้อ จะทำการตรวจด้วยวิธี RT-PCR แจ้งผลภายใน 1-2 วัน และให้คำแนะนำในการแยกกักตัว เฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง และนำเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไป
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเคร่งครัดการป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และไม่ร่วมวงรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อให้ได้มากที่สุด
หากมีข้อสงสัยเรื่องขั้นตอนการตรวจโควิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โทร. 0 2521 0943-5 และสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
โฆษณา