23 ก.ค. 2021 เวลา 12:48
Speak the truth
UPDATE: กองทัพไทย ยอมรับเอกสารกรมสารบรรณทหาร ขอวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย เป็นของจริง ! สั่งลงโทษทางวินัย ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ทำหนังสือโดยพลการ โดยไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด
11
จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพหนังสือ กรมสารบรรณทหาร กองบัญ... ดูเพิ่มเติม
4
โฆษณา