มีบัญชีอยู่แล้ว?
1.ขอย้อนเวลาไปต้นปี2020 รัฐบาลจีนไม่ปกปิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า และแจ้งเตือนนานาประเทศทันทีว่าไวรัสตัวใหม่ได้ระบาดขึ้นแล้วค่ะ
2.ถ้าย้อนเวลาไม่ได้ขอให้ตัวเราและครอบครัวผู้คนที่เรารักจงปลอดภัยค่ะ