มันก็เศร้าถ้าต้องทำกิจกรรมอะไรที่ต้องการเพื่อน
แต่ถ้าคิดในอีกแง่ก็ดีไปอีกแบบที่ไม่มีเพื่อน บางครั้งการที่เรามีเพื่อนน้อยหรือมีเพื่อนคนเดียวอาจจะรู้สึกดึกว่าการที่เรามีเพื่อนหลายคนแล้วเราไม่มีความสุขเลย
โฆษณา