พึ่งสั่งกระบะปลูกผักไฮโดรจากshopee ไปครับ ไปตลาดให้น้อยที่สุดทำกับข้าว
กินเอง เพลิดเพลินกับการดูการเติบโตของผักช่วงwfh.และสุขภาพที่ดี ช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจมากๆ ครับ
20 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา