มีบัญชีอยู่แล้ว?
เทคโนโลยี CRIPR/Cas9 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่มีความแม่นยำ ทำงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอื่น โดยนักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษาการใช้ CRISPR ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม พลังงานทดแทน การพัฒนาด้านอาหารและการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ ให้ทนกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาใช้งานเป็นแบบตรวจสอบ COVID-19
รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้เชิญ ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะผู้เขียนหนังสือเรื่อง เทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วยวิธี CRISPR/Cas9 มาร่วมพูดคุยเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    [~L~]
    ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูล