เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสง
ฉันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้
ไม่มีภูเขาที่สูงเกินไป
ไม่มีปัญหายากเกินกว่า
ที่จะเอาชนะได้
When the sun is shining I can do anything;
no mountain is too high,
no trouble too difficult to overcome.
Have a brighter day !
  • 2
โฆษณา