• Have a brighter day!
  • 15
   โพสต์
  • 36
   ผู้ติดตาม
  • 832
   กำลังติดตาม
  • ของวิเศษของเจ้าก็อยู่ในตัวเจ้า ของวิเศษของข้าไม่มี นอกจากความหวังเฝ้ารอสิ่งนั้น