• Have a brighter day!
  • 16
   โพสต์
  • 44
   ผู้ติดตาม
  • 928
   กำลังติดตาม
  • ของวิเศษของเจ้าก็อยู่ในตัวเจ้า ของวิเศษของข้าไม่มี นอกจากความหวังเฝ้ารอสิ่งนั้น