• Have a brighter day!
  • 16
   โพสต์
  • 43
   ผู้ติดตาม
  • 908
   กำลังติดตาม
  • ของวิเศษของเจ้าก็อยู่ในตัวเจ้า ของวิเศษของข้าไม่มี นอกจากความหวังเฝ้ารอสิ่งนั้น