27 ก.ค. 2021 เวลา 06:08 • ความคิดเห็น
ไม่อคติ ดูเหตุผลเป็นหลัก ท่าจริงก็น้อมรับ ท่าไม่ก็ปล่อยวาง
โฆษณา