หายใจลึกๆ สวดมนต์ก่อนนอนนึกถึงวันนี้ทำอะไรไปบ้าง....และพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไป...ต้องตั้งใจจริงน่ะไม่งั้นใช้ไม่ได้...จะหลับและตื่นตามเวลาที่เรากำหนดโดยอัตโนมัติเลยครับ
โฆษณา