ใครชอบอ่านหนังสือ
เวลาเราอ่านหนังสือแนวนวนิยายหรือวรรณกรรมสักเล่ม ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราพลิกหน้ากระดาษไปทีละหน้า ไล่เรียงสายตาทุกตัวอักษรโดยละเอียดจนถึงหน้าสุดท้าย
แถมเรื่องนั้นยังวนเวียนติดอยู่ในหัวอีกเป็นอาทิตย์... อ่านต่อ
โฆษณา