👍
เมื่อการบริจาคเป็นสัญญาณที่ล้มเหลวของการบริหาร
4
“ในเยอรมนี เราไม่ทำการกุศล, เราจ่ายภาษี การกุศลเป็นเพียงความล้มเหลวจากงานที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ”... อ่านต่อ
2
โฆษณา