มีบัญชีอยู่แล้ว?
มุสตาฟา เคมาล ผู้นำปฏิรูปออตโตมันสู่สาธารณรัฐตุรกี
.
หลังจากตุรกีพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 วีรบุรุษสงครามผู้มีส่วนสำคัญในการเชื่อมอาณาจักรออตโตมันมาสู่สาธารณรัฐ คือ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ประธานาธิบดีคนแรก ปฏิรูปประเทศ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน เช่น ให้สิทธิการเลือกตั้งแก่สตรี ปฏิรูปการศึกษา ภาษา การแต่งกาย รวมไปถึงด้านศาสนา การปรับโครงสร้างสังคมทั้งหมดด้วยการล้มล้างสถาบันสุรต่านมาสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบโลกตะวันตกให้มากที่สุด และทำให้ตุรกีกลายเป็นประเทศที่มีความสำคัญในหลายมิติในปัจจุบัน