รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำว่า ‘ Time’ ⏰
▫️ All the time - ตลอดเวลา
▫️ Every time - ทุกครั้ง
▫️ Sometimes- บางครั้ง
▫️ Anytime - เวลาไหนก็ตาม
▫️ On time - ตรงเวลา
▫️ In time - ทันเวลา
▫️ Overtime - ล่วงเวลา
▫️ Time after time - ครั้งแล้วครั้งเล่า
▫️ For the time being - ในขณะนี้
▫️ From time to time - บางโอกาส
▫️ Big time - มากๆ/ครั้งใหญ่
5
🔹 Daytime - กลางวัน
🔹Nighttime - กลางคืน
🔹Bedtime - เวลานอน
🔹Lunchtime - เวลาอาหารกลางวัน
🔹 Good time - เวลาที่ดี
🔹 lifetime - ช่วงชีวิต
🔹 Peacetime - ช่วงเวลาสุขสงบ
3
🔸 Save time - รักษาเวลา
🔸Waste time - เสียเวลา
🔸 Spend time - ใช้เวลา
🔸 Kill time - ฆ่าเวลา
1
▪️ Time flies. - เวลาผ่านไปเร็ว
▪️ Good timing. - เวลาเหมาะเจาะมาก
▪️ Time is precious. - เวลามีค่ามาก
ใครอ่านจบแล้วพิมพ์ ‘Time’ มาให้หน่อยนะคะ ปล. เป็นคอนเท้นท์ที่นึกออกตอนตีสามเลย ❤️❤️❤️❤️
  • 50
โฆษณา