"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it" - S. G. Tallentyre
เมื่อรู้ว่าเค้าเชื่อไม่เหมือนเราเรื่องการเมือง ก็ไม่ต้องคุยเรื่องการเมือง แต่เคารพสิทธิ์ในความเชื่อของกันก็พอ
ข้อเท็จจริงคือ... การที่คนๆ นึงคิดต่างจากเรา มันไม่ได้ทำให้เค้าเลวร้ายในทุกมิติจนคบไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะ
3 ถูกใจ
394 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา