ได้มีแรงใจที่จะทำในสิ่งต่างๆหรืองานกิจกรรมที่เรารักเพราะรู้ว่าชีวิตเรามีอะไรที่เราอยากค้นหาและอยากลองทำมันอีกมากมาย
1
โฆษณา