ไม่ควรทำอะไรเพื่อใครค่ะ ทำเพื่อตัวเอง
ทำด้วยจิตที่เมตตาต่อตนเอง และแม่
ความทุกข์ของแม่ ลองพิจารณาดูว่า ท่านเป็นทุกข์เพราะความคาดหวังของท่านเอง และไม่ฝึกที่จะปล่อยวาง
การไปสนองความต้องการของท่าน ก็ไม่ทำให้ใจท่านสงบ เพราะท่านก็หาสิ่งอื่นต่อไป ด้วยจิตไม่ว่าง
คุณจะไปตามทุกข์กับท่านทำไม
ทำใจของคุณให้มีความสุข อย่าเป็นคนที่ดีเกินไป เพราะมันทำให้คุณเดือดร้อน และแม่ก็ไม่ดีขึ้นด้วย เพราะถึงเวลานั้น จะจมความทุกข์ทั้งคู่และช่วยใครไม่ได้อีกเลย แม้แต่ตัวเอง
ความรักและปรารถนาดี ไม่ได้เป็นข้ออ้างที่ดีที่จะมาบงการชีวิตของเรานะคะ แยกให้ดี ระหว่างความกตัญญูและความถูกต้อง ความกตัญญูที่เป็นพิษ ไม่ใช่ความดีและความถูกต้องนะคะ
ให้กำลังใจ
  • 2
โฆษณา