โค้ชหุย Magnet แม่เหล็กพลังบวก

coachhui
  • โค้ชหุย รัตนา ธนสารกิจ Business Coach ระดับ Master Coach ทีม Business Breakthru ธุรกิจติดปีก เชี่ยวชาญเรื่องครอบครัว ธุรกิจกงสี การสื่อสารในองค์กร