คำถาม

โควิด ส่งผลกระทบด้านธุรกิจ หรืออาชีพของคุณอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร?
6 มิ.ย. 2021 เวลา 17:56 • ธุรกิจ
อยากทราบว่า โควิดส่งผลด้านบวกหรือลบกับคุณ เพราะอะไร และคุณวางแผนแก้ไขได้ถูกจุดไม๊ เผื่อจะได้แบ่งปันไ... ดูเพิ่มเติม
ยังไม่มีคำตอบ