มีบัญชีอยู่แล้ว?
แถลงการณ์ THE STANDARD ความสูญเสียของประชาชนไม่ใช่เฟกนิวส์ หยุดคุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน
1
จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ซึ่งมีข้อห้ามนำเสนอข่าวที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
อีกทั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการในข้อกำหนดดังกล่าวอย่างจริงจังต่อสื่อมวลชน คนดังหรือเพจต่างๆ โดยระบุว่า ‘เฟกนิวส์กำลังเป็นปัญหาสำคัญ ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมเป็นอย่างมาก’
สำนักข่าว THE STANDARD ขอแสดงจุดยืนและเสนอความคิดเห็นดังนี้
1.การบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นการสร้างความหวาดกลัว และปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
2
2.ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด สิ่งที่ประชาชนต้องการคือข้อมูลและข้อเท็จจริงรอบด้าน จึงขอเรียกร้องให้หยุดใช้วาทกรรมเฟกนิวส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้นำเสนอข้อเท็จจริง ที่อาจไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐต้องการ แม้ว่าจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือเป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ก็ตาม
2
3.สื่อมวลชนและประชาชนไม่ใช่คู่ขัดแย้ง แต่มีหน้าที่ในการสะท้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริง หากจะมีข้อผิดพลาดก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบความมั่นคงของรัฐ แต่เป็นความผิดพลาดส่วนตัวที่สื่อนั้นๆ ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนด้วยตัวเอง ตามมาตรฐานของวิชาชีพ
2
4.รัฐควรแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สื่อสารชัดเจน ไม่สร้างความสับสน ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขไทยปัจจุบัน เพราะความสูญเสียของประชาชนจากโควิดคือข่าวจริง ไม่ใช่เฟกนิวส์
5.THE STANDARD ขอเรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ไม่ละเมิดต่อเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
THE STANDARD น้อมรับทุกคำติ เสียงวิจารณ์ ขออภัยในความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงานของวิชาชีพสื่อ และมุ่งนำเสนอความจริงให้กับสังคม
เพราะเราเชื่อว่าการไม่พูดความจริง หรือปฏิเสธที่จะยอมรับความจริง จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลมากกว่า
กองบรรณาธิการ THE STANDARD
30 กรกฎาคม 2564
เรื่อง: THE STANDARD TEAM
    St. Saliltharn
    ขึ้นอยู่กับอำนาจพิจารณา โดย? สิทธิเฉพาะชอบธรรม โดย? ออกมา ซึ่งได้ และรับไว้ สมกันดีกับ ความน่าเหมาะสม แล้ว คงจะต้องย้อนไปอีกนา... ดูเพิ่มเติม