2 ส.ค. 2021 เวลา 09:40 • สุขภาพ
สำหรับผมตัวกระตุ้นคือ ความคิดของตัวเราเอง ต้องฝึกควบคุมมัน และสิ่งรอบ ๆ ตัวที่ส่งผลต่อจิตใจไปในทางลบ ทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไม่ได้ รวมถึงสิ่งที่พบเจอที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวัง
วิธีหยุดของผมคือ นอน 💤
โฆษณา