2 ส.ค. 2021 เวลา 15:51 • สุขภาพ
ยอมรับความคิดใหม่ว่า ปัญหาไม่เกิดขึ้นถาวร มืออย่ากำปัญหาไว้ ยอมรับให้มันเกิดและปล่อยให้มันจบ
โฆษณา