1.เป็นคำพูดที่ยาวนานมาตั้งแต่ผมยังเด็ก เป็น10ปีว่า คนไทยมีของไฮเทคเหมือนต่างประเทศ แต่คนไม่ไฮเทคตาม ทุกวันนี้เรานำเข้าสินค้าบริการต่างๆ แต่นวัตกรรมใหม่ๆไม่ถูกสร้างขึ้นมาจากคนไทยมาขนาดนั้น หรือคนส่วนมากก็ยังตามไม่ทันเทคโนโลยี การเล่นโทรศัพท์เป็นมันไม่ได้แปลว่าตามทันเทคโนโลยี คุณยังไม่รู้จักการทำงาน ความสามารถแท้จริงจากมัน สิ่งที่ทำได้คือการตกเป็นลูกค้าของสินค้าบริการเท่านั้น
2.การศึกษาที่ดี การศึกษาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์จำเป็นอย่างมาก เพราะมันทำให้เรามีตรรกะ มีการคิดที่หลายขั้นตอน
คำพูดนึกของอาจารย์บุรินทร์ “การศึกษาดี การเมืองจะดีขึ้นเอง” เพราะเราจะรู้จักคิด มีตรรกะในการเบือกผู้นำ และถ้าการเมืองดี ประเทศก็จะดีขึ้นเอง
3.การเปิดกว้าง
เราควรจะส่วเสริมให้คนรู้จักผิดพลาด ไม่ใช่ซ้ำเติม เพื่อผลักดันแนวคืดใหม่ๆ และทำให้ไทยมียริษัทstart upในประเทศเยอะขึ้น ทำให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
4.เราควรปรับลดอำนาจของทหาร มันเป็นภัยให้เห็นในหลายครั้งแล้วที่ทหารขึ้นปกครองบ้านเมือง และยังมีอีกหลายคนที่ต้องเสียโอกาสในชีวิตไปเกณฑ์ทหาร
อันนี้เป็นเพียงด้านที่ผมคิดนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่4อย่างนี้
ปล.เรื่องนึงที่อยากฝากไว้ ถึงแม้ผมจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนไทยไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพคือคนรุ่นเก่ามีEGOและไม่เปิดรับสิ่งใหม่ และคนรุ่นใหม่ก็มีความหยิ่งทะนงและดูแคลนคนรุ่นเก่า บางทีความรู้เรามันหาได้ในอินเตอร์เน็ต เราย่อมฉลาดกว่าคนรุ่นเก่าอยู่แล้ว แต่สิ่งที่คนรุ่นเก่ามีก็คือ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลำค้ามากๆเช่นกัน ไม่เคยมีเพื่อน รุ่นพี่ หรือคนเก่งรอบตัวคนไหนเล่าเรื่องการล้มละลาย การไม่มีกิน การเป็นหนี้ให้ผมฟัง คนที่เล่าให้ฟังคือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เคยผ่านมา หรือคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วทั้งนั้น
173รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...