คำถาม

คุณคิดว่าประเทศไทยควรมีการพัฒนาแบบไหนถึงจะเจริญ ?
2 ส.ค. 2021 เวลา 09:30 • ธุรกิจ • 18 คำตอบ
คำตอบ (18)
 • เริ่มจากระเบียบวินัยพื้นฐาน และสำนึกจิตสาธารณะ
  • พัฒนาคนทั้ง re-skill ให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี และ EQ ที่จะให้คนเข้าสังคม คืออยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างครับ
   • เริ่มจากหลักสูตรการเรียน ที่แทบไม่ได้ให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุนในชีวิตจริงเลย
    ผมพึ่งมาเข้าใจด้านการลงทุนเมื่อปลายปีที่แล้ว ก็สงสัยว่าเราน่าจะรู้จักเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบได้แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนแทบจะเลี่ยงไ...
    • Long term goal ก็น่าจะเริ่มจากระบบการศึกษาที่เน้นให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์แยกแยะ และต่อยอดความคิดได้ค่ะ แต่ระบบการศึกษากว่าจะพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาต้องใช้เวลานานเป็นระยะ 10-20 ปีกว่าๆ ทำให้อาจจะยังไม่เห็นผลทันที แต่จำเป็นมากๆค่ะ...
     • ระบบการศึกษาครับ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม และควรพิจารณาขยายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น โดยมีรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
      • - คนต้องพัฒนาจิตสำนึก และวินัยให้อยู่ในกฏระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่นให้เสมอกับการที่ให้ผู้อื่นเคารพสิทธิของตนเอง
       - ปฏิรูประบบราชการ...
       • ต้องเปลี่ยนระบบยุติธรรมร่างกฎหมายควบคุม แบบเข้มงวดเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คน เเรกอาจจะดูเหมือนถูกบังคับแต่รุ่นลูกเรารุ่นต่อไปจะอยู่โดยการมีจิตสำนึก เหมือนญี่ปุ่น แต่ต้องร่างกฎหมายให้ครบครอบคลุมทุกกระบวนการณ์ ทุกสาขาอาชีพ ทุกการกระทำ และสำคัญศาลต้องยุติธรรมจริงๆ
        • ผมขอลอกคำตอบในหนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษแปลไทย30 กว่าปีมาแล้วเป็นรูปภาพคนสองคนคุยกัน
         คนแรก: แกรู้ไหมวะอะไรทำให้อเมริกาถึงเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่?
         อีกคนตอบว่า: ความคิดริเริ่มของเฉพาะบุคคลและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน...
         • พัฒนาด้านจิตใจ ลดค่านิยมวัตถุ
          โตไปไม่โกง
          ผู้ใหญ่ต้องทำให้ได้เสียก่อน
          ไม่ต้องมาสอนเด็ก เป็นเเบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก...
          • 1.เป็นคำพูดที่ยาวนานมาตั้งแต่ผมยังเด็ก เป็น10ปีว่า คนไทยมีของไฮเทคเหมือนต่างประเทศ แต่คนไม่ไฮเทคตาม ทุกวันนี้เรานำเข้าสินค้าบริการต่างๆ แต่นวัตกรรมใหม่ๆไม่ถูกสร้างขึ้นมาจากคนไทยมาขนาดนั้น หรือคนส่วนมากก็ยังตามไม่ทันเทคโนโลยี การเล่นโทรศัพท์เป็นมันไม่ได้แปลว่าตามทันเทคโนโลยี คุณยั...