เริ่มจากหลักสูตรการเรียน ที่แทบไม่ได้ให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุนในชีวิตจริงเลย
ผมพึ่งมาเข้าใจด้านการลงทุนเมื่อปลายปีที่แล้ว ก็สงสัยว่าเราน่าจะรู้จักเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบได้แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนแทบจะเลี่ยงไม่ได้
1 ถูกใจ
101 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...