พัฒนาคนทั้ง re-skill ให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี และ EQ ที่จะให้คนเข้าสังคม คืออยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างครับ
1 ถูกใจ
62 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...