- คนต้องพัฒนาจิตสำนึก และวินัยให้อยู่ในกฏระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่นให้เสมอกับการที่ให้ผู้อื่นเคารพสิทธิของตนเอง
- ปฏิรูประบบราชการ
- แก้กฏหมายบางมาตราให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน
- และข้อสำคัญสุด คือ กำจัดการคอร์รัปชั่นให้สิ้นซาก ประหารคนพวกนี้ได้ก็ยิ่งดี เพราะคนพวกนี้ยังไงก็ไม่มีทางปรับกมลสันดานของตัวเองได้แน่นอน
1 ถูกใจ
133 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...