ต้องเปลี่ยนระบบยุติธรรมร่างกฎหมายควบคุม แบบเข้มงวดเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คน เเรกอาจจะดูเหมือนถูกบังคับแต่รุ่นลูกเรารุ่นต่อไปจะอยู่โดยการมีจิตสำนึก เหมือนญี่ปุ่น แต่ต้องร่างกฎหมายให้ครบครอบคลุมทุกกระบวนการณ์ ทุกสาขาอาชีพ ทุกการกระทำ และสำคัญศาลต้องยุติธรรมจริงๆ
153รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...